poj 2342(树形DP)

poj 2342
树形DP基础题,具体看注释。
设状态$f[i][0]$为$i$不来,$f[i][1]$为$i$要来
$f[r][1] += f[i][0]$ r要来,i为r的下属
$f[r][0] += max(f[i][0], f[i][1])$ /不来,i为r的下属

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#define ms(i,j) memset(i, j, sizeof(i));
using namespace std;
const int maxn = 6005;
int f[maxn][2];
bool visit[maxn];
int father[maxn];
int n;
void dfs(int r)
{
visit[r] = true;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
if (!visit[i]&&father[i]==r)//没有访问过的点并且i是r的下属
{
dfs(i);//向叶子结点DFS,在叶子节点DP
f[r][1] += f[i][0];
f[r][0] += max(f[i][0], f[i][1]);
}
}
}
int main()
{
while (scanf("%d", &n)==1)
{
ms(f,0);
ms(visit, false);
ms(father, 0);
for (int i=1;i<=n;i++) scanf("%d", &f[i][1]);
int root = 0;//找最大权利的监督者(树根)
int l,k;
while (scanf("%d%d", &l, &k)==2&&(l||k))
{
father[l] = k;//k监督l
if (root==l)
{
root = k;
}
}
dfs(root);
printf("%d\n", max(f[root][0], f[root][1]));
}
return 0;
}
------ 本文结束 ------